قوانین لغو رزرو

قشم سرا ، سه نوع استاندارد برای لغو رزروها در نظر گرفته که هر میزبان با توجه به شرایط اقامتگاه، زمان ثبت‌‌نام آن را انتخاب و مهمان هنگام رزرو، مطالعه می‌کند و هر دو متعهد به اجرای آن خواهند بود.

در همه شرایط اعلام شده لغو رزرو، بازگشت وجه پس از کسر 10 درصد کارمزد سایت قشم سرا محاسبه خواهد شد.


معمولی
  • پنج روز قبل از شروع اقامت:  اگر لغو رزرو 5 روز قبل از شروع اقامت انجام شود، هزینه‌ها پس از کسر کارمزد سایت قشم سرا به مهمان بازگردانده خواهد شد.
  • کمتر از 5 روز مانده به شروع اقامت:  در این صورت مبلغ شب اول اقامت قابل برگشت نیست و مبلغ شب‌های باقی‌مانده با کسر 50 درصد از هزینه اقامتِ هر شب، بازپرداخت خواهد شد.

* در صورتی که مهمان وارد اقامتگاه شود و تصمیم بگیرد تا شب‌های کمتری از زمان رزرو شده اقامت داشته باشد، برای تعداد شب‌هایی که 24 ساعت پس از لغو رسمی هنوز فرصت دارند، بازپرداخت وجه مطابق با شرایط بالا خواهد بود.


سخت
  • تا هفت روز قبل از تاریخ شروع اقامت:   اگر لغو رزرو هفت روز قبل از تاریخ شروع اقامت باشد، 50 درصد از کل مبلغ پرداختی و بعد از کسر کارمزد سایت قشم سرا قابل بازگشت خواهد بود.
  • کمتر از هفت روز مانده به شروع اقامت:   در این صورت مبلغی بازگردانده نمی‌شود.

* در صورتی که مهمان تصمیم به لغو در زمان شروع اقامت بگیرد، مبلغی بازگردانده نخواهد شد.


قوانین لغو رزرو در تعطیلات خاص (این قوانین برای شرایط خاص تعطیلات طولانی‌مدت مثل نوروز استفاده می شود.)
  • 10 روز قبل از شروع اقامت:  50 درصد هزینه‌ها، پس از کسر کارمزد سایت قشم سرا بازگردانده خواهد شد؛ در غیر این صورت مبلغی بازگردانده نمی‌شود.
  • کمتر از 10 روز مانده به شروع اقامت:  مبلغی بازگردانده نمی‌شود.

* در صورتی که مهمان تصمیم به لغو در زمان شروع اقامت بگیرد، مبلغی بازگردانده نخواهد شد.


در صورتی که لغو رزرو از طرف صاحب اقامتگاه صورت بگیرد، شامل پرداخت مبلغ جریمه به شرح زیر خواهد بود:

* در صورتی که لغو رزرو، کمتر از 24 ساعت قبل از ورود به مهمان اطلاع داده شود، میزبان موظف به تامین اقامتگاه مناسب برای مهمان و جلب رضایت ایشان خواهد بود.

*  در صورتی که لغو رزرو، چهار روز قبل از ورود مهمان به ایشان اطلاع داده شود، میزبان موظف به بازگشت کامل وجه به مهمان و پرداخت 10 درصد کارمزد سایت قشم سرا است.

* جریمه لغو رزرو از طرف میزبان، در تعطیلات خاص با توجه به شرایط مهمان درنظر گرفته خواهد شد.